หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวทั่วไป
กรรมการผู้ทรงฯด้านต่างๆของงานควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย มาหารือเตรียมวางแผนยุทธฯเพื่อเริ่มงาน

  View:78

        เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนเครือข่ายครู มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มอบเสื้อและสื่อรณรงค์ ให้กับคณะทำงาน เพื่อเป็นกำลังใจ ในการประชุมครั้งที่ ๑ ของคณะกรรมการ ฯ โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ห้องประชุมจินดารัตน์(POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี