หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > วิธีการเลิกบุหรี่ > การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่ (Pharmacotherapy in Smoking Cessation)

  View:7615

การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่

(Pharmacotherapy in Smoking Cessation)

                การใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่จัดเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยผู้ป่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากภาวะการติดบุหรี่มีผลมาจากการติดนิโคตินซึ่งเป็นภาวะเสพติดทางร่างกาย และเมื่อหยุดสูบบุหรี่ผู้ป่วยมักเกิดอาการถอนนิโคติน ดังนั้นการใช้ยาจึงช่วยบรรเทาหรือป้องกันอาการดังกล่าวและช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับการติดทางจิตใจและสังคมได้  โดย AHRQ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ในทางคลินิกไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึงข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับการใช้ยา  ในปัจจุบันยาที่ใช้ช่วยเลิกบุหรี่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้ ลักษณะคือ 1) แบ่งตามชนิดของยาในการให้นิโคตินทดแทน   2) แบ่งตามอันดับของการเลือกใช้  ดังนี้

1) แบ่งตามชนิดของยาในการให้นิโคตินทดแทน   สามารถแยกได้เป็น ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.1      ยาที่ให้นิโคตินทดแทน (Nicotine replacement therapy, NRT) ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่

       หมากฝรั่งเคี้ยว (nicotine chewing gum)

       แผ่นปิดผิวหนัง (nicotine patch)

       สเปรย์พ่นจมูก (nicotine nasal spray)

       ยาพ่น (nicotine inhaler)

       ยาเม็ดอม (Lozenges)

ซึ่งที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในขณะนี้มีเพียง นิโคตินชนิดแผ่นปิดผิวหนังและหมากฝรั่งเท่านั้น

1.2  ยาที่ไม่ใช่นิโคติน (Non-nicotine replacement therapy, NNRT) ได้แก่

Bupropion HCl (amfebutamone) sustained release

   Nortriptyline HCl

    Clonidine  

2) แบ่งตามอันดับของการเลือกใช้ โดยการยอมรับของ the Food and Drug Administration (FDA) ดังนี้

                                2.1 First line agents มี ชนิด ได้แก่

       Nicotine gum

       Nicotine patch

       Nicotine nasal spray

       Nicotine inhaler

       Bupropion HCl

                                2.2 Second line agents ได้แก่

     Nortriptyline

     Clonidine