หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > สื่อมัลติมีเดีย
[VDO] ภาวะแทรกซ้อนจากการสูบบุหรี่ (Eng)
    
หมวดหมู่ : ความรู้เรื่องบุหรี่  วันที่ 13/9/2556
[VDO] จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณสูบบุหรี่ (Eng)
    
หมวดหมู่ : ความรู้เรื่องบุหรี่  วันที่ 13/9/2556
ความรู้เรื่องบุหรี่
    ความรู้ทั่วไปเรื่องบุหรี่
หมวดหมู่ : ความรู้เรื่องบุหรี่  วันที่ 26/8/2556