หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > วิธีการเลิกบุหรี่
4. การใช้วิธีที่ 2 และ 3 ร่วมกัน
    
หมวดหมู่ : การเลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556
3. การใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ (Drug therapy)
    
หมวดหมู่ : การเลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556
2. การใช้พฤติกรรมและจิตสังคมบำบัด (Behavioral change)
    
หมวดหมู่ : การเลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556
1. วิธีหักดิบ (Cold Turkey)
    
หมวดหมู่ : การเลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556