หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > วิธีการเลิกบุหรี่
ยาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่
    
หมวดหมู่ : ยาที่ใช้เลิกบุหรี่  วันที่ 13/2/2561
4 วิธีเลิกบุหรี่
    
หมวดหมู่ : ยาที่ใช้เลิกบุหรี่  วันที่ 13/2/2561
ลูกอมนิโคติน (Nicotine lozenge)
    
หมวดหมู่ : ยาที่ใช้เลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556
Clonidine
    
หมวดหมู่ : ยาที่ใช้เลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556
Nortriptyline HCl
    
หมวดหมู่ : ยาที่ใช้เลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556
Bupropion HCl (amfebutamone) sustained release
    
หมวดหมู่ : ยาที่ใช้เลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556
ยาพ่น (nicotine inhaler)
    
หมวดหมู่ : ยาที่ใช้เลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556
สเปรย์พ่นจมูก (nicotine nasal spray)
    
หมวดหมู่ : ยาที่ใช้เลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556
แผ่นปิดผิวหนัง (nicotine patch)
    
หมวดหมู่ : ยาที่ใช้เลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556
หมากฝรั่งเคี้ยว (nicotine chewing gum)
    
หมวดหมู่ : ยาที่ใช้เลิกบุหรี่  วันที่ 19/8/2556