หน้าหลัก
เกียวกับโครงการ
    ข้อมูลพื้นฐาน
    เครือข่ายชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวทั่วไป
    กิจกรรม
วิธีการเลิกบุหรี่
    ยาที่ใช้เลิกบุหรี่
    การเลิกบุหรี่
    การใช้ยาบำบัดในการช่วยเลิกบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
    PHARMACY CASE
สื่อมัลติมีเดีย
    ความรู้เรื่องบุหรี่
    การให้คำปรึกษา (ENG)
    การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
ติดต่อเรา
    คณะผู้ให้คำปรึกษา
  Admin
 
หน้าหลัก > เกียวกับโครงการ
สถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศไทยและต่างประเทศ
    
หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน  วันที่ 16/4/2559
การสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร (Health Effects)
    
หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน  วันที่ 8/8/2556
ศาสนากับการเลิกบุหรี่
    
หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน  วันที่ 8/8/2556
ระบาดวิทยาของการบริโภคยาสูบและองค์ประกอบของบุหรี่
    
หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน  วันที่ 8/8/2556
ควันมือสอง (secondhand smoke)
    
หมวดหมู่ : ข้อมูลพื้นฐาน  วันที่ 8/8/2556